D 10/2016 - Rekreační chata v obci Dolní Lukavice (on-line)
Popis: Rekreační chata č.e. 65: je situována v lokalitě se zástavbou rekreačními chatami v nesrostlé části obce Dolní Lukavice, katastrální území Lišice u Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih. Jedná se o chatu č.e. 65 s pozemky parc. č. St. 230, 854/26. Objekt je podsklepený, má jedno nadzemní podlaží a pultovou střechu, která je pokryta hliníkovým plechem. K chatě náleží dílna (zastavěná plocha do 25 m2) a kopaná studna o hloubce 6 metrů. Dílna není samostatně oceněna, ale v celkové ceně je zohledněna. Stavebně - technický stav chaty je dobrý a odpovídá stáří stavby, je prováděna běžná údržba. V obci je omezená občanská vybavenost a autobusová doprava. Přístup k parcele je po zpevněné komunikaci, v místě je možnost napojení na některé inženýrské sítě obce. Zastávka autobusu se nachází v docházkové vzdálenosti do 1000 metrů.

Chata – je podsklepená, má jedno nadzemní podlaží a pultovou střechu. Jedná se o chatu č.e. 65. Spolu s objektem jsou oceňovány pozemky o výměře 375 m2. K chatě náleží dílna (zastavěná plocha do 25 m2) a kopaná studna o hloubce 6 metrů. Dílna není samostatně oceněna, ale v celkové ceně je zohledněna. Svislá nosná konstrukce chaty je zděná a dřevěný krov. Střecha je pokryta hliníkovým plechem. Objekt není zateplen. Odpady chaty jsou svedeny do žumpy. Vytápění je řešeno jako lokální. Chata byla postavena v roce 1975. Stavebně - technický stav chaty je dobrý a odpovídá stáří stavby, je prováděna běžná údržba.
Studna – jedná se o kopanou studnu o hloubce 6 metrů s ručním i elektrickým čerpacím zařízením. Stáří studny je 28 let.
Trvalé porosty – ovocné dřeviny, vinná réva a okrasné rostliny
Pozemky – jedná se o dva pozemky: stavební parcela č. St. 230 o výměře 41 m2, která je v katastru nemovitostí evidována jako zastavěná plocha a nádvoří. Parcela č. 854/26 o výměře 334 m2, která je v katastru nemovitostí evidována jako ostatní plocha. Pozemky tvoří jednotný funkční celek. Příjezd a přístup je možný po zpevněné komunikaci, v místě je možnost napojení na některé inženýrské sítě obce.

Lokalita: Lišice u Dolní Lukavice, Dolní Lukavice, Plzeňský
Datum konání: 16.3.2016 v 14:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  690.000,-Kč  820.000,-Kč  90.000,-Kč  Nevydraženo  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz