D 12/2016 - Rodinný dům v obci Moravská Třebová (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 787: Obec Moravská Třebová s počtem obyvatel 10 351 patří svojí velikostí mezi středně veliká města na poměry ČR. Nachází se na jedné z hlavních silničních spojnic mezi Hradcem Králové a Olomoucí. Ke své velikosti má vybudovánu přiměřenou infrastrukturu po všech stránkách jak místní tak státní správy, obchodní sítě, bankovních institucí, pojišťoven, školních zařízení od mateřských škol, přes základní školy po střední školy a učiliště. Ke sportovnímu vyžití jsou k dispozici veřejná hřiště a sportovní hřiště pro jednotlivé sportovní odvětví. Zdravotní péče je zajištěna v běžném rozsahu se záchrannou službou a nemocnicí s následnou péčí a jednotlivými ambulantními ordinacemi. Technická infrastruktury je ve městě vybudována kompletně - veškeré inženýrské sítě včetně vybudované ČOV.
Rodinný dům čp. 787
Rodinný dům postavený jako levá část dvojdomku na rohové parcele v roce 1931. V 70 letech minulého století vybudováno ústřední vytápění a v roce 2005 provedena kompletní rekonstrukce se změnou dispozice a vestavbou podkroví do části střešního pláště. Dům je částečně podsklepený s přízemím a podkrovím. Obvodové nosné konstrukce jsou zděné na tl. 45, částečně zateplené ze západní strany. V suterénu parná vlhkost zdiva v přízemí a podkroví se tato neprojevuje. Stropní konstrukce nad suterénem železobetonová monolitická, nad přízemím stropy trámové původní s podbitím a záklopem. Nad podkrovím je stropní konstrukce sádrokartonová. Zastřešení je provedeno sedlovými střechami se dřevěným krovem a plechovou krytinou ze šablon. Klempířské konstrukce jsou provedeny kompletně z pozinkovaného plechu. Hromosvod není zabudovaný, elektrická energie 230/400 V zavedena. Venkovní omítky nové v roce 2005, strukturované. Vnitřní omítky vápenné štukové doplněné keramickými obklady ve standardním provedení. podlahové konstrukce u suterénu cihelné a z betonové mazaniny v přízemí z keramických podlah a dřevěné, podkroví má podlahy taktéž dřevěné. Schody do suterénu cihelné do podkroví kamenné obložené keramickou dlažbou. Okna osazena plastová, dveře do ocelových zárubní hladké a prosklené. Vytápění je zajištěno plynovým agregátem BAXI se zásobníkem na TÚV a dále je osazen kotel na pevná paliva Dakon 22 - starší typ, osazen jako použitý. Radiátory původní deskové plechové, pouze v lázni novodobý žebříček. Rozvody vody, kanalizace a částečně elektroinstalace nové při rekonstrukci. Objekt je napojen na elektrickou síť, kanalizační, vodovodní a plynovodní řady, dále má přípojku státního telefonu.
Dům je v dobrém technickém stavu, bez zásadních nedostatků, pouze u suterénu se projevují opadané omítky, původní podlahy a zchátralejší stav.
Dům obsahuje: suterén - schodiště, chodbu, kotelnu a sklad, přízemí - zádveří, chodbu se schodištěm, lázeň s WC, kuchyň s jídelním koutem, tři pokoje, podkroví - chodbu se schodištěm, lázeň s WC, dva pokoje, komoru a terasu.
Garáže
Dvě garáže postavené v sedmdesátých letech pravá a levá kolem roku 2005. Garáže mají betonové podlahy, obvodové nosné konstrukce z panelů, pilířů a výplňového zdiva. Zastřešení je mírně pultovou střechou. Do objektu je zaveden elektrický proud. Vrata jsou osazena dvoukřídlová. Stavba je průměrně udržována, vyžaduje provedení drobných stavebních prací.
Stavební pozemek a zahrada
Stavební pozemek a zahrada v obci a katastrálním území Moravská Třebová. Pozemek je rohový na rozhraní ulic Míru - Třešňová alej ve svažitém terénu. Přístup na pozemky je ze zpevněné komunikace místního významu. V dané lokalitě jsou vybudovány veškeré inženýrské sítě a tyto jsou na pozemek zavedeny. Lokalita se nachází v okrajové části města, klidném prostředí v rezidenční zástavbě. Docházkové vzdálenosti k vybudované infrastruktuře jsou dobré. Negativní vlivy se neprojevují a oblast je vhodná k trvalému bydlení.
Lokalita: Moravská Třebová, Pardubický
Datum konání: 16.3.2016 v 15:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.367.000,-Kč  2.050.000,-Kč  110.000,-Kč  1.855.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz