N 2/2016 - !!! NEKONÁNÍ DRAŽBY !!! Rodinný dům v obci Osek (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 325: Znalec nebyl vlastníkem do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení. Rozměry byly odhadnuty dle mapových podkladů. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící rodinný dům, podsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Má sklonitou střechu, krytina je z tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou plastová, fasáda je novodobá. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. Vytápění je ústřední s kotlem na pevná paliva. Stáří domu je cca 20 roků. Dům je pravděpodobně napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci. Na pozemku se nacházejí vedlejší stavby a porosty.
Lokalita: Osek u Rokycan, Osek, Plzeňský
Datum konání: 28.4.2016 v 13:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  1.934.000,-Kč  2.900.000,-Kč  240.000,-Kč  Nekonání dražby  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz