N 8/2016 - Pozemky v obci Nová Ves pod Pleší (on-line)
Popis: Předmětem dražby jsou nemovitosti, a to:

• Pozemek parc. č. 329/34 (orná půda), o výměře 5 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
• Pozemek parc. č. 329/37 (orná půda), o výměře 489 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,

jak jsou tyto nemovitosti zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1126, v katastrálním území a v obci Nová Ves pod Pleší, okres Příbram, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram.

• Spoluvlastnický podíl o velikosti 2/15 na pozemku parc. č. 329/1 (ostatní plocha) o výměře 1488 m2, způsob využití ostatní komunikace,

jak jsou tyto nemovitosti zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1127, v katastrálním území a v obci Nová Ves pod Pleší, okres Příbram, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram.

• Spoluvlastnický podíl o velikosti 11/15 na pozemku parc. č. 329/33 (orná půda) o výměře 5 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,

jak jsou tyto nemovitosti zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1128, v katastrálním území a v obci Nová Ves pod Pleší, okres Příbram, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram.


Lokalita: Nová Ves pod Pleší, Středočeský
Datum konání: 28.4.2016 v 14:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  654.000,-Kč  980.700,-Kč  170.000,-Kč  654.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz