N 6/2016 - !!! UPUŠTĚNO !!! Byt 2+1 v obci Brno-Veveří (on-line)
Popis: Bytová jednotka č. 130/12: Znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení a dle informací z KN. Oceňovaná nemovitost je bytová jednotka dispozice 2+1, nacházející se ve 3.nadzemním podlaží zděného objektu s jedním podzemním a šesti nadzemními podlažími. Má sklonitou střechu, krytina je z tašky, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je zateplená, okna jsou plastová. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. Výtah v domě je instalován, v původním stavu. Schody jsou železobetonové s terasovým povrchem. Bytový dům je z roku 1960. Dům je napojen na kompletní infrastrukturu.
Lokalita: Veveří, Brno, Jihomoravský
Datum konání: 28.4.2016 v 15:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  990.000,-Kč  1.950.000,-Kč  240.000,-Kč  Upuštěno  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz