D 15/2016 - Podíl o velikosti 1/2 na pozemcích v obci Jablonec nad Nisou (on-line)
Popis: • Spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na pozemku parc. č. 767/1 (zahrada) o výměře 1452 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
• Spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na pozemku parc. č. 768 (zahrada) o výměře 163 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,
• Spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na pozemku parc. č. 770 (zahrada) o výměře 264 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,

jak je výše uvedené zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, na listu vlastnictví č. 1659, v katastrálním území Vrkoslavice, v obci Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou.

Pozemky: Jde o pozemky ve funkčním celku s rodinným domem č.p.3883. Pozemky p.č.767/1 a 768 jsou zatíženy věcným břemenem chůze a jízdy ve prospěch pozemku p.č.767/4, což je pozemek pod garáží souseda.
Lokalita: Vrkoslavice, Jablonec nad Nisou, Liberecký
Datum konání: 23.3.2016 v 13:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  220.000,-Kč  220.000,-Kč  60.000,-Kč  Nevydraženo 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz