D 5/2016 - Rodinný dům v obci Čížkovice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 56: je zděný přízemní. Dispozičně velikosti 3+1 s příslušenstvím. V 1. NP je vstupní předsíň, kuchyně s jídelnou a ti pokoje, koupelna, WC a spíž. Dřevěným schodištěm přes kůlnu přístupná půda. Střecha valbová s taškou a dřevěným krovem. Zdivo smíšené (cihla a kámen) a stropy dřevěné s podhledem. Podlahy betonové s podlahovou krytinou. Vytápění chybí, bylo demontováno ústřední topení včetně rozvodů. Ke dni šetření chybí standardní vybavení a stavba s vysokým morálním opotřebením. Chybí klempířské konstrukce, krytina je s vysokým procentem opotřebení. Napojení je na veřejný vodovod a elektřinu, kanalizace veřejná.
Pozemky:
Parcela St. 27 – zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště spolu s parcelami zahrad č. parcely 40/2 a 41/2 se nachází na protilehlé straně rodinného domu vlevo ve stejné ulici. Na pozemku se nachází zbytek rozpadající se kůlny. Napojení na inženýrské sítě je možné z uličních řadů. Pozemek lze využít ke stavbě RD.
Pozemek chmelnice č. parcely 123/1 se nachází severním směrem z Čížkovic na hranici s katastrálním územím Sulejovice, jedná se o zemědělskou půdu bez stavby chmelnice. Pozemek č. parcely 451/28 ostatní plochy – manipulační se nachází jihovýchodním směrem na Želechovice za tratí ČD.
Přístup k nemovitosti z veřejné komunikace.
Kůlna: zděná ve dvoře navazující na RD při levé hranici, sedlová střecha, v původním prostoru seník a v 1. NP prostory chléva.
Kůlna: zděná stavba na zadní hranici dvora, v části jako prádelna v části jako sklad, plochá střecha s lepenkovou krytinou, cihelné zdivo.
Kdo vydraží nemovitost, vydraží ji s veškerým zařízením, které se v nemovitosti nachází.
Lokalita: Čížkovice, Ústecký
Datum konání: 28.4.2016 v 10:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  534.000,-Kč  800.000,-Kč  140.000,-Kč  534.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz