D 22/2016 - Rekreační objekt v obci Třemešné (on-line)
Popis: Rekreační objekt č.e. 12: Znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení. Oceňovaná nemovitost je samostatně
stojící objekt rekreační chaty, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím a částečným podkrovím. Má sedlovou střechu, krytina je z živičného šindele, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou plastová a dřevěné zdvojené, fasáda je zateplená. Vnitřní dveře jsou náplňové. Podlahy jsou z dlažby. Schody jsou železobetonové s povrchem z dlažby. Vybavení kuchyně je s linkou, koupelna je s vanou, WC zřejmě splachovací, teplá voda je z boileru. Stav chaty je zhoršený, údržba je zanedbaná. Celkové vybavení je podstandardní. Objekt chaty je zřejmě napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci. Na pozemku se nacházejí porosty.
Lokalita: https://www.okdrazby.cz/drazba/27156-rekreacni-objekt-v-obci-tremesne
Datum konání: 11.5.2016 v 11:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  440.000,-Kč  550.000,-Kč  130.000,-Kč  Nevydraženo 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz