D 26/2016 - Restaurace v obci Rýmařov (on-line)
Popis: Restaurace č.p. 118: je samostatně stojící nepodsklepený objekt, s jedním nadzemním podlažím a částečným podkrovím. Je zděný, smíšené zdivo tl. přes 60 cm. Má sedlovou střechu, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou plastová, fasáda je vápenná. Vnitřní dveře jsou náplňové. Podlahy jsou z dlažby, laminátu a koberců. Schody jsou celodřevěné. V přízemí je provoz restaurace s příslušenstvím a sociálním zázemím. V podkroví je kancelář se zázemím. WC jsou splachovací, vybavení kuchyně chybí, vytápění je ústřední s plynový kotlem, teplá voda je z boileru. Stav objektu je podstandardní, celkové vybavení je standardní. Objekt je užíván od roku 1910. V letech 1996-97 byla provedena přestavba a rekolaudace na pohostinství. V roce 2003 byla provedena vestavba podkroví. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod,
kanalizaci a plyn. Na pozemku se dále nachází vedlejší stavba přístřešku.

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:

1. termín dne 21.4.2016 v 10:00 hodin
2. termín dne 4.5.2016 v 13:00 hodin
3. termín dne 19.5.2016 v 17:30 hodin

Místo prohlídky se stanovuje před restaurací č.p. 118, stavba stojí na pozemku parc. č. 1585/5, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 756, v katastrálním území a v obci Rýmařov, okres Bruntál.


Lokalita: Rýmařov, Moravskoslezský
Datum konání: 25.5.2016 v 13:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  990.000,-Kč  2.900.000,-Kč  100.000,-Kč  Nevydraženo 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz