D 24/2016 - Rodinný dům v obci Mikulovice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 175: Jedná se o nepodsklepený objekt ze smíšeného zdiva - rodinný dům, s jedním nadzemním podlažím, bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné části obce Mikulovice, v jejím širším centru a je situovaný jako řadový vnitřní. Pozemek leží v mírně svažitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci. Objekt je
napojen na inženýrské sítě: elektro, plynové vedení, septik, obecní vodovod a studna. V současné době probíhá napojení na nově zbudovanou veřejnou kanalizaci. Parkování je možné ve vlastním průjezdu. Objekt sestává z 2 bytových jednotek o velikosti 3+1 a 3+kk, jednotka 3+kk s neúplným sociálním zařízením, jednotka 3+1 s kompletním sociálním zařízením, obě jednotky se samostatnými vstupy. Původní stáří objektu je dle dostupných
podkladových materiálů a dle místního šetření cca 100 let. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, v roce 2010 byl objekt částečně zrekonstruován – vnitřní modernizace bytových jednotek. Údržba celého objektu je ke dni ocenění zanedbaná. I přes provedené rekonstrukce a modernizace se objekt nachází v mírně horším technickém stavu. Vnitřní vybavení je technicky i morálně opotřebované a zastaralé. Opotřebení je uvažováno odborným odhadem znalce při celkové životnosti 100 roků. Ke stavbě hlavní náleží stavby vedlejší a venkovní úpravy, které tvoří příslušenství k rodinnému domu.
Vedlejší stavby: Za stavbou hlavní vlevo se nachází vedlejší stavba, která slouží ke skladování nářadí apod. Jedná se o částečně podsklepený cihlový objekt se sedlovou střechou krytou taškou pálenou, objekty nejsou provozně propojeny. Přes tento objekt projdeme na pozemek zahrady.
Venkovní úpravy:
- přípojky IS
- zpevněné plocha dlážděná
- oplocení – dřevěné latě, pletivo
Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů na dražených nemovitostech nejsou žádné závady, které nezaniknou dražbou.

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:

1. termín dne 19.4.2016 v 9:00 hodin
2. termín dne 5.5.2016 v 11:30 hodin
3. termín dne 17.5.2016 v 17:00 hodin

Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 175, stavba stojí na pozemku parc. č. St. 210, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 430, v katastrálním území Mikulovice u Znojma, v obci Mikulovice, okres Znojmo.
Lokalita: Mikulovice u Znojma, Mikulovice, Jihomoravský
Datum konání: 25.5.2016 v 12:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  490.000,-Kč  1.000.000,-Kč  50.000,-Kč  515.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz