D 14/2005 - Pozemky v Brně
Popis: Jedná se o pozemky o celkové výměře cca 8300 m2. Na pozemku parcelní číslo 115/54 - zastavěná plocha a nádvoří, se nachází budova charakteru obchodní dům a tato stavba dává všem pozemkům charakter zastavěnosti. Ostatní pozemky pak jsou vesměs okolo výše uvedené obchodní budovy. Stavby na pozemcích lze napojit na všechny běžné inženýrské sítě, přístup je po komunikacích se zpevněnými povrchy. Celý areál se nachází v ryze komerční zóně obchodních domů, supermarketů a hypermarketů, administrativních budov a komerčních budov.
Lokalita: Štýřice, obec Brno, Jihomoravský kraj
Datum konání: 19.12.2005 v 10:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  15.000.000,- Kč  16.000.000,- Kč  2.500.000,- Kč  15.000.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz