N 26/2016 - Rodinný dům v obci Popovice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 167: Znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení. Rozměry byly částečně změřeny a částečně odhadnuty dle mapových podkladů. Oceňovaná nemovitost je řadový vnitřní rodinný dům, se dvěma nadzemními podlažími. Je zděný, zdivo tl.45 cm. Má sedlovou střechu, krytina je z pálené tašky, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná špaletová, fasáda je břízolitová. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. Stav domu je průměrný. Stáří domu odhaduji na nejméně 80 roků, kdy v průběhu životnosti došlo k přístavbě a nástavbě. Rekonstrukce domu byla dle stavebně technického provedení v 60.letech. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, plyn, kanalizace do jímky. Na pozemku se dále nacházejí vedlejší stavby a porosty.
Mimo funkční celek s RD se nacházejí pozemky p.č.3060/2, 5118/97 a 5130/604.
Lokalita: Popovice u Uherského Hradiště, Popovice, Zlínský
Datum konání: 17.8.2016 v 11:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  750.000,- Kč   1.450.000,- Kč   220.000,- Kč  1.080.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz