N 112/2014 - !!! UPUŠTĚNO !!!Rodinný dům v obci Drahelčice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 157: Znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení. Rozměry byly odhadnuty dle mapových
podkladů. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící rodinný dům, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím, s garáží v domě. Má sklonitou střechu, krytina je z betonové tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná s izolačním dvojsklem, fasáda je zateplená. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. Dům je zřejmě napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci a plyn. Stáří domu s ohledem na vydané stavební povolení odhaduji na 10 roků.
Lokalita: Drahelčice, Středočeský
Datum konání: 24.8.2016 v 12:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  2.750.000,- Kč   5.500.000,- Kč   210.000,- Kč  Upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz