D 91/2005 - Nápojové automaty
Popis: Nápojový automat: typ LUCE H/7, výr. číslo 0210058, Nápojový automat: typ LUCE H/7, výr. číslo 0101012. Stručný popis a stav: jedná se o použité movité věci.
Lokalita: Olomouc
Datum konání: 19.12.2005 v 13:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  33.000,- Kč  33.000,- Kč  9.000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz