D 47/2016 - Rodinný dům v obci Karolín (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 75: je řadový krajní rodinný dům, nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími. Je zděný, zdivo tl. přes 60 cm. Má sedlovou střechu, krytina je z pálené tašky, na dvorní části z plechu, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou plastová, fasáda je chybějící. Vnitřní dveře jsou náplňové, z části chybějící. Podlahy jsou z betonu, koberců, PVC a prken. Schody jsou železobetonové s povrchem z koberce. V domě je byt dispozice 5+1, bez vybavení kuchyně, WC je splachovací, koupelna není provedena. Vytápění v domě je ústřední s kotlem na pevná paliva, alternativně krbovými kamny. Teplá voda je z boileru. Stav domu je zhoršený, byla započata modernizace, která není dokončena, celkové vybavení je podstandardní. Stáří objektu odhaduji na nejméně 90 roků. Dům je napojen na elektřinu, veřejný
vodovod, kanalizaci. Na fasádu je přiveden plyn. Na pozemku se dále nacházejí vedlejší stavba ve špatném stavu, a porosty.
Pozemek p.č.523/19 je částí asfaltové veřejné komunikace, pozemek p.č.174 je zpevněnou plochou autobusové zastávky.
Lokalita: Karolín u Sulimova, Karolín, Zlínský
Datum konání: 17.8.2016 v 13:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  900.000,- Kč   1.000.000,- Kč   100.000,- Kč  900.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz