D 44/2016 - Rodinný dům s garáží v obci Ostrava (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 181: je samostatně stojící rodinný dům, částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Je zděný. Základy jsou s kamenem, přízemí je z cihelného zdiva, nástavba podkroví je z tvárnic zmonolitněných betonem. Má sedlovou střechu s vikýři, krytina je z pálené tašky, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z měděného plechu s chybějícími svody. Okna jsou dřevěná špaletová, v podkroví plastová, fasáda je v přízemí břízolitová, ze dvora částečně chybějící, a s v podkroví s obkladem polystyrenem bez lepidla a povrchu, částečně odpadlé. V domě se nacházejí dva byty. V přízemí je byt dispozice 3+1, v podkroví pak dispozice 4+1. Přízemní byt je starší. Vnitřní dveře jsou plné a prosklené. Podlahy jsou z dlažby, betonu bez povrchu, palubek a terasa. Vytápění je pouze lokální plynovými topidly. WC je splachovací, koupelna s vanou. Teplá voda je z plynového kotle, který je připraven pro vytápění podkrovního bytu. Stav bytu je zhoršený, je potřebná rekonstrukce. Kuchyň je bez linky, plynový sporák. Schodiště do podkroví je betonové bez povrchu, chybějí omítky ve schodišťovém povrchu. Podkroví je byt v nedokončené fázi přístavby a nástavby. Vnitřní dveře jsou pouze jedny, ostatní chybí. Omítky jsou téměř provedeny, podlahy jsou chybějící, jen hrubá betonová v části podkroví. Topení je zde provedeno jen částečně, podlahové. WC ani koupelna nejsou funkční. Kuchyň není. Dle sdělení p. Zerzánka je stáří domu přibližně 120 roků, v letech 1970-1975 byla provedena rekonstrukce. Přibližně před 10 lety byla započata přístavba a nástavba podkroví, která není ještě dokončena. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci a plyn. Na pozemku se dále nacházejí vedlejší stavby, garáž, studna a porosty. Ve funkčním celku s RD je ještě garáž na pozemku p.č.213/2 s jinou vlastnickou strukturou. Tato garáž není předmětem ocenění.
Garáž, stavba stojí na pozemku parc. č.: St. 213/2, na LV č. 2115: je přízemní zděná garáž, nepodsklepená. Střecha je pultová, fasáda je břízolitová, vrata jsou dřevěná dvoukřídlá. Stáří objektu je cca 40 roků, stav průměrný. Přístup k nemovitosti je přes pozemek s jinou vlastnickou strukturou. Garáž se nachází ve funkčním celku s rodinným domem Svatoplukova č.p. 181.

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:

1. termín dne 20.7.2016 v 9:30 hodin
2. termín dne 4.8.2016 v 11:30 hodin
3. termín dne 15.8.2016 v 17:30 hodin

Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 181 (Svatoplukova č. orientační 12), stavba stojí na pozemku parc. č. St. 213/1, vše zapsané na listu vlastnictví č. 351, v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, v obci Ostrava, Okres Ostrava-město.
Lokalita: Zábřeh nad Odrou, Ostrava, Moravskoslezský
Datum konání: 24.8.2016 v 13:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.340.000,- Kč   2.096.000,-Kč  100.000,- Kč  1.540.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz