D 54/2016 - Rekreační chata v obci Morávka (on-line)
Popis: Rekreační chata č.e. 300: Znalec nebyl do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení. Oceňovaná nemovitost je samostatně stojící objekt rekreační chaty, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Je zděný. Má sedlovou a pultovou střechu, krytina je z živičných pásů a plechových šablon, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná zdvojená, fasáda je vápenná. Vnitřní vybavení předpokládám standardní. WC i koupelna zřejmě jsou provedeny, vytápění kamny na pevná paliva, teplá voda z boileru. Stáří objektu odhaduji na nejméně 40 roků. Stav chaty je mírně zhoršený, vyžadující menší opravy. Objekt je napojen na elektřinu, vodu, kanalizace do jímky. Na pozemku se dále nacházejí dřevěná vedlejší stavba a porosty.
Lokalita: Morávka, Moravskoslezský
Datum konání: 14.9.2016 v 13:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  850.000,- Kč   1.100.000,- Kč   100.000,- Kč  850.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz