D 64/2016 - Byt 3+1 v obci Citice (on-line)
Popis: Bytová jednotka č. 194/1: Znalec nebyl i přes písemnou výzvu do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení a dle informací z KN. Oceňovaná nemovitost je bytová jednotka dispozice 3+1, nacházející se v 1. nadzemním podlaží panelového objektu s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími. Má sklonitou střechu, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je původní stříkaná, okna jsou dřevěná zdvojená. Vnitřní vybavení předpokládám standardní až podstandardní. Výtah v domě není. Schody jsou terasové. Dům je napojen na kompletní infrastrukturu. Bytový dům je z roku 1961. Stav je spíše podprůměrný, prováděna je jen nezbytná údržba.
Lokalita: Citice, Karlovarský
Datum konání: 14.9.2016 v 12:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  250.000,- Kč  290.000,- Kč   70.000,- Kč  250.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz