D 77/2016 - Bývalá zemědělská usedlost v obci Chotilsko (on-line)
Popis: Bývalá zemědělská usedlost: nemovitosti jsou polovinou bývalé zemědělské usedlosti. Sestává se z obytné části, zemědělského objektu pro chov dobytka, stodolu. Obytná část je řadový krajní, nepodsklepený objekt, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, zdivo tl. Přes 80 cm. Má sedlovou střechu, krytina je z pálené tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná, fasáda je vápenná. Vnitřní dveře jsou dřevěné., Podlahy jsou z dlažby, betonu, z části chybějící. Schody v objektu nejsou. Vytápění lokální s kamny na pevná paliva. V objektu jsou tři místnosti a chodba. Jiné vybavení ani zařízení se zde nenachází. Objekt je ve fázi počáteční rekonstrukce, po provedených bouracích pracích. Stav objektu je zhoršený.
Zemědělský objekt pro chov dobytka a stodola jsou ve velmi špatném stavu, k odstranění.
Na pozemku p.č.st. 37 se nachází objekt přístřešku, s neurčeným vlastnictvím.
Lokalita: Chotislko, Středočeský
Datum konání: 14.9.2016 v 12:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  934.000,- Kč   1.400.000,- Kč   150.000,- Kč  1.119.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz