N 16/2003 - Zemědělská stavba v obci Sudice
Popis: Jednopodlažní hala, která je využívána pro chov drůbeže. Objekt se nachází v areálu Zemědělského družstva Rapotice.
Znalci nebyl umožněn vstup do nemovitosti.
Lokalita: Sudice u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč
Datum konání: 7.10.2003 v 14:00 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  140.000,- Kč  400.000,- Kč  40.000,- Kč  140.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz