D 93/2016 - Byt 2+1 v obci Kojetín (on-line)
Popis: Bytová jednotka č. 1192/6: se nachází ve III. nadzemním podlaží, vpravo (pohled při výstupu ze schodiště).
Bytový dům je zděný, podsklepený, typový, s využitým podkrovím, se sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Bytový dům není vybaven výtahem. Původní stáří bytového domu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a sdělení vlastníka 54 roků. Bytový dům je napojen na tyto inženýrské sítě: elektro, veřejný vodovod a hloubkovou kanalizaci. Dle sdělení vlastníka a informací ČSÚ je ve městě Kojetín dále možné napojení na plynové vedení. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (veřejná komunikace a parkoviště bytového domu). Bytový dům je přístupný z veřejné zpevněné komunikace, na pozemcích p.č. 5717/1 - ostatní plocha a p.č. 211/1 - ostatní plocha a přes p.č. 204/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín. V průběhu životnosti byla částečně na bytovém domě osazena plastová zdvojená okna. Dále v průběhu životnosti bytový dům procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností.
Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve standardním provedení. K bytové jednotce náleží 2 sklepy a 2 balkóny. Vytápění bytové jednotky je lokální pomocí kamen na tuhá paliva (jsou umístěny v kuchyni) a pomocí elektrických přímotopů. V roce 2005 byla provedena rekonstrukce koupelny a byla provedena keramická dlažba v kuchyni. Dále v průběhu životnosti bytová jednotka procházela běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový stavebně-technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako - byt v dobrém stavu s pravidelnou údržbou. Dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a sdělení vlastníka je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) uvažováno rokem výstavby/kolaudace objektu 1962. Ocenění je provedeno dle zjištěného, skutečného stavu.
Součástí oceňovaných nemovitých věcí je stavebně-technické vybavení bytu a balkón (proveden 2x). Všechny tyto součástí oceňovaných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě.
Příslušenství oceňovaných nemovitých věcí jsou společné části bytového domu a sklep (proveden 2x). Všechny tyto příslušenství oceňovaných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě.

Lokalita: Kojetín, Olomoucký
Datum konání: 9.11.2016 v 11:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  350.000,- Kč   650.000,- Kč   50.000,- Kč  495.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz