D 79/2016 - Rodinný dům v obci Uhřice - opakovaná dražba (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 20: Znalec nebyl do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v ocenění jsou odhadnuty dle vnějšího stavebně technického provedení. Oceňovaná nemovitost je řadový krajní rodinný dům, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, smíšené zdivo tl. přes 60 cm. Má sedlovou střechu, krytina je z pálené tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou plastová, fasáda je vápenná, ve zhoršeném stavu, částečně chybějící. Vnitřní vybavení předpokládám podstandardní. Stav domu je výrazně zhoršený, stáří odhaduji na nejméně 80 roků. V posledních letech byla provedena částečná modernizace interiéru. Dům je zřejmě napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizace do jímky. Na pozemku se dále nacházejí vedlejší stavba ve zhoršeném stavu a porosty, převážně již náletového charakteru.
Zemědělská stavba na pozemku p.č.st.45 byla odstraněna.
Pozemek p.č.590/41 je součástí soukromého zemědělského areálu, ve funkčním celku se zemědělskými budovami.
Lokalita: Uhřice, Jihomoravský
Datum konání: 26.10.2016 v 13:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  170.000,- Kč   415.000,- Kč   50.000,- Kč  260.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz