D 84/2016 - Rodiný dům v obci Klecany (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 597: Jedná se o přízemní, dřevěný, nepodsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru velkého písmene „L“, nachází se v zastavěné, okrajové části města Klecany, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Pod Černou skálou 597, 250 67 Klecany. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 626/28 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Klecany, Do Klecánek 52, 25067 Klecany a přes pozemek p.č. 249/5 - zahrada, který je v podílovém vlastnictví vlastníka nemovitých věcí a dle požadavku objednavatele je tento předmětem ocenění. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Dle sdělení účastníka místního šetření ve městě Klecany je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 5+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka z roku 2006. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní:
a) vedlejší stavby: Na přední část rodinného domu (pohled z přístupové komunikace) navazuje jednoduchý přístřešek pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou.
b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích - kovová vrata s dřevěnými latěmi - přístupový chodník betonový - zpevněné, betonové plochy - betonové schody do RD - přípojky IS.

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:

1. termín dne 10.10.2016 v 17:00 hodin
2. termín dne 26.10.2016 v 10:00 hodin
3. termín dne 9.11.2016 v 16:00 hodin

Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 597 (Pod Černou skálou 597), stavba stojí na pozemku parc. č. St. 1117, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1487, v katastrálním území a v obci Klecany, Okres Praha-východ.

Lokalita: Klecany, Středočeský
Datum konání: 23.11.2016 v 12:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  3.700.000,- Kč   4.860.000,- Kč   200.000,- Kč  4.531.110,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz