D 92/2016 - Rodinný dům v obci Milonice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 39: Dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící, situovaný na rovinatém terénu. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Milonice je ve vzdálenosti 370 m, do Vyškova je vzdálenost 16 km. Přístup ke stavbě je možný přes vjezdovou bránu, oplocení je provedeno včetně zahrady. Dům prochází postupnou rekonstrukcí, která v době oceňování ještě nebyla dokončena, zejména vnější fasádní omítky a dokončení vyzdění podkroví. Po dokončení rekonstrukce bude možno rozšířit obytnou plochu o podkrovní místnosti. Za domem se nachází terasovitá zahrada s několika ovocnými stromy.
Konstrukční řešení a technické vybavení rodinného domu č.p. 39:
Doba výstavby: dle odborného odhadu před cca 80 - 90ti lety, postupná rekonstrukce.
Počet podlaží: nepodsklepeno, 1 nadzemní podlaží.
Základy: betonové pasy s izolací proti zemní vlhkosti.
Nosné konstrukce: zděné z cihel, zatepleno.
Stropy: dřevěné trámové, podbití rákosem a omítnutí.
Střecha: tvar sedlový, krov je dřevěný Krytina střechy: betonové tašky.
Klempířské konstrukce: dešťové žlaby a svody, oplechování střešních prostupů z pozinkovaného plechu.
Vnitřní povrchy: dvouvrstvé vápenocementové omítky, obklady keramické na WC, v koupelně, v kuchyni.
Vnější povrchy: omítky nejsou provedeny, nachystaná je pouze podkladová vrstva jako příprava na zateplení.
Schody: nejsou (jednopodlažní stavba).
Dveře: dřevěné hladké plné i prosklené s kovovými zárubněmi a dřevěnými prahy, vstupní jsou plastové – prosklené.
Vrata: dřevěná dvoukřídlá.
Okna: plastová s izolačními dvojskly.
Povrch podlah: dle účelu užití místnosti: keramická dlažba, betonová mazanina, plovoucí podlaha.
Vytápění: ústřední do plechových radiátorů, kotel je na plyn.
Ohřev teplé vody: zajišťován lokálním plynovým ohřívačem, zásobníkovým.
Vnitřní vodovod: je proveden rozvod studené i teplé vody.
Hygienické vybavení: WC splachovací oddělené od koupelny; v koupelně umyvadlo, vana.
Vnitřní kanalizace: od všech zařizovacích předmětů.
Vnitřní plynovod: rozvod je proveden.
Elektroinstalace: na jističe, kompletní rozvod světelného proudu (230V) i motorového proudu (400V); bleskosvod není instalován.
Výtahy: nejsou (jednopodlažní stavba) Vybavení kuchyní: sporák (na plyn)
Ostatní: např. vzduchotechnika, hydranty, rozvod EPS, EZS, strukturovaná kabeláž, krb, vestavěné skříně, rozvod domácího telefonu, odvětrávání ventilátory, rozvod antén pod omítkou: nejsou.
Dispozice: 1.NP: průjezd, 3 technické místnosti, chodba, WC, koupelna, kuchyně, 3 místnosti.
Konstrukční řešení a technické vybavení garáže: Stavba garáže pro osobní automobil je umístěna na hranici pozemku parc. č. St. 86 v jeho přední (uliční) části. Vjezd do garáže je možný přímo z místní komunikace. Jedná se o zděnou stavbu, půdorysně ve tvaru obdélníka. Nosné konstrukce jsou zděné z tvárnic a je provedeno zateplení bez finální fasádní vrstvy. Střecha je pultová s dřevěným krovem, krytinu tvoří betonové tašky. Klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Dveře jsou kovové, prosklené, vrata dvoukřídlá, kovová. Vnitřní omítky, podlaha a ostatní technické vybavení není provedeno.


Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:

1. termín dne 18.10.2016 v 17:00 hodin
2. termín dne 24.10.2016 v 13:00 hodin
3. termín dne 9.11.2016 v 9:30 hodin

Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 39, stavba stojí na pozemku parc. č. St. 86, vše zapsané na listu vlastnictví č. 258, v katastrálním území a v obci Milonice, Okres Vyškov.
Lokalita: Milonice, Jihomoravský
Datum konání: 23.11.2016 v 13:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.190.000,-Kč  2.000.000,- Kč   100.000,- Kč  1.190.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz