D 89/2016 - Podíl na nebytovém prostoru – provozovně pohřební služby (on-line)
Popis: Jednotka č. 2223/1 – jiný nebytový prostor: se nachází ve zděném objektu s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. Střecha na domě je sedlová, krytina z tašky, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je břízolitová. Výtah v domě není, schody jsou betonové, terasové. Dům je napojen na kompletní infrastrukturu. Nachází se v 1. podzemním podlaží. Využívá se jako provozovna pohřební služby. Vytápění v jednotce je ústřední s plynovým kotlem. WC je zde splachovací, umyvadlo. Podlahy jsou z koberců, dveře jsou náplňové, plné a prosklené. Okna jsou dřevěná špaletová.
Jednotka č.2223/1 je pronajata na dobu určitou, a to do 1.7.2019, za částku 14.848,-Kč měsíčně (bez DPH).
Lokalita: Vinohrady, Praha, Hlavní město Praha
Datum konání: 30.11.2016 v 12:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  127.000,- Kč   190.000,- Kč   35.000,- Kč  127.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz