D 75/2016 - Administrativní a provozní budovy v obci Olomouc - Řepčín (on-line)
Popis: Oceňuje se soubor nemovitostí, které sloužily jako administrativní sídlo projekční a stavební společnosti s provozními budovami.
Administrativní budova je zděná, s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. Má plochou střechu, krytina je z živičných pásů. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, bleskosvod je instalován. Fasáda je břízolitová a zateplená. Okna jsou plastová a dřevěná zdvojená. Podlahy jsou z dlažby, PVC a koberců. Vnitřní dveře jsou plné a prosklené, náplňové. Schody jsou betonové a ocelové s nášlapy s povrchem z PVC. Vytápění je ústřední s plynových kotlů, teplá voda je z boilerů. WC jsou splachovací, sprchové kouty, umyvadla. Kuchyňky jsou s linkou, dřezem. Výtah v objektu není. Objekt je napojen na kompletní infrastrukturu.
Původní objekt, z ulice pravá část, byla postavena před cca 65 lety. V roce 1980 byla provedena přístavba levé části. V roce 1990 byla provedena nástavba kotelny, přístavba pravé části, přípojka vody a plynu. V roce 1992 rekonstrukce soc. zařízení a rozvodů vody a odpadů. V roce 2010 bylo provedeno zateplení převážné části uliční fasády a výměna oken za plastová. V roce 2012 byla provedena nová střešní krytina, vč. výměny klempířských prvků, zateplení střechy, bleskosvod. Současně byla provedena rekonstrukce a automatizace kotelny. Objekt je v dobrém stavu, celkové vybavení je standardní.
Na administrativní objekt navazují objekty dílen, spojovacího krčku a provozní budovy. Tyto se nacházejí v horším stavu, než administrativní objekt.
Objekty garáží se nacházejí ve dvoře areálu. Jedná se o řadové přízemní garáže.

Předmět dražby je prázdný.


Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:

1. termín dne 7.11.2016 v 15:00 hodin
2. termín dne 30.11.2016 ve 12:00 hodin
3. termín dne 7.12.2016 ve 14:00 hodin

Místo prohlídky se stanovuje před budovou č.p. 234, (Řepčínská č. orientační 82), stavba stojí na pozemku parc. č. St. 302, vše zapsané na listu vlastnictví č. 14, v katastrálním území Řepčín, v obci Olomouc, Okres Olomouc.

Lokalita: Řepčín, Olomouc, Olomoucký
Datum konání: 15.12.2016 v 11:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  18.210.000,- Kč  18.210.000,- Kč  500.000,- Kč   Nevydraženo  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz