D 96/2005 - Komponenty regálových systémů značky OZAP
Popis: Soubor věcí movitých je uveden v příloze, viz dodatek č.1. Součástí souboru je dále drobné příslušenství vztahující se ke komponentům regálových systémů. Jedná se především o mechanické prvky (např. nosníky atd.), respektive prvky z oboru elektro (kabeláže atd.)
Lokalita: Kuřim
Datum konání: 19.12.2005 v 14:30 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  99.000,- Kč  100.000,- Kč  29.000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz