D 104/2016 - Rodinný dům v obci Stratov (on-line)
Popis: Rodinný dům čp. 195: Jedná se o přízemní, nepodsklepený se střechou sedlovou s využitým prostorem v podkroví k účelovému využití. Obvodové konstrukce zděné s dostatečnou tepelnou izolací, izolace proti zemní vlhkosti jsou funkční, rozvod studené a teplé vody, vytápění etážové el. kotlem, dveře plné nebo prosklené, okna plastová, podlahy v obytných místnostech plovoucí, ostatní dlažby keramické, úplné sociální zařízení, kuchyně vybavena el. sporákem se sklokeramickou deskou atd. Objekt lze celkově hodnotit s prvky standardního až nadstandardního vybavení. Kvalita a vybavení je zřejmá z dále uvedené tabulky v souladu s příl. č. 24 k vyhl. Technická předpokládaná životnost a výpočet procenta opotřebení analytickou metodou je proveden přímo v ocenění.

Garáž: Jedná se o samostatný zděný jednopodlažní objekt se střechou sedlovou s možností využití podkroví. Kvalita a vybavení je zřejmá z dále uvedené tabulky ve znaleckém posudku v souladu s příl. č. 13 k vyhl. Technická předpokládaná životnost a výpočet procenta opotřebení analytickou metodou je proveden přímo v ocenění.

Venkovní úpravy: Ve smyslu vyhlášky jsou předmětem ocenění jen položky č. 15,19,21,23 a 34 uvedené v příloze č. 17, přičemž se z těchto na pozemku nevyskytuje bazén. Ve smyslu vyhlášky tvoří příslušenství stavby hlavní, přičemž jejich cena je zahrnuta v ceně zjištěné porovnávacím způsobem.

Bazén venkovní: Výměra: 8,6*4,5*(2,3+1,75)/2 = 78,37 m3 obestavěného prostoru.

Studna: Vrtaná DN 180, 150 mm o hl. 40 m.

Pozemky: Jsou v katastru nemovitostí evidovány jako zastavěná plocha a nádvoří, zahrada a orné půdy, katastrální území Stratov, obec Stratov, okr. Nymburk a tvoří jednotný funkční celek se stavbou a stavebním pozemkem ve smyslu § 4 vyhl.: pozemek č. 404/54 , 404/21, 404/18, 404/17, 404/13.
Lokalita: Stratov, Okres Nymburk, Středočeský kraj
Datum konání: 25.1.2017 v 11:30  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  2.680.000,- Kč  4.020.000,- Kč  200.000,- Kč  3.395.000,- Kč  

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz