N 39/2016 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Bystřice nad Pernštejnem (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 997: jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Bystřice nad Pernštejnem, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 994/1 – ostatní plocha a p.č. 1008/1 – ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Bystřice nad Pernštejnem.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, Hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.
Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních oprav).
Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní:
a) vedlejší stavby: na pozemku p.č. 1005/6 – zastavěná plocha a nádvoří je situován objekt bez čp/če – garáž. Jedná se o zděnou garáž pod sedlovou střechou krytou onduline krytinou.
b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
– oplocení – dřevěné latě na ocelových sloupcích a betonové podezdívce
– kovová vrata s dřevěnými latěmi
– kovová vrátka s dřevěnými latěmi
– zpevněné betonové plochy
– přípojky inženýrských sítí
Z důvodu neumožnění prohlídky předmětu ocenění nebylo možné přesně fyzicky zaměřit a identifikovat vedlejší stavby, venkovní úpravy a další příslušenství stavby hlavní.
Lokalita: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina
Datum konání: 1.3.2017 v 11:00  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  1.360.000,- Kč  2.720.000,- Kč  300.000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz