N 41/2016 - !!! UPUŠTĚNO !!! Byt 4+1 v obci Praha
Popis: Bytová jednotka č. 1106/13: se nachází v podkroví, podsklepeného, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími a využitým podkrovím. Objekt je betonové konstrukce s keramickými vyzdívkami a je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Pod Kaštany. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 2002, který je ve vlastnictví Hlavního města Praha. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 2001. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 4+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední se společnou plynovou kotelnou. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako dobrou. Na pozemcích se nachází venkovní úpravy - dlážděné chodníky ze žulové dlažby, dále oplocení (ocelová pole na ocelových sloupcích s betonovou podezdívkou) a opěrná zeď betonové konstrukce.
Lokalita: Bubeneč, obec Praha
Datum konání: 1.3.2017 v 14:00 v zasedací místnosti dražebníka Dražby.net s.r.o., na adrese Sokolská 584/11, 779 00 Olomouc, 1. pos.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  18.929.720,- Kč  18.929.720,- Kč  1.000.000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz