D 55/2016 - Rodinný dům + podíl 1/2 na pozemcích v obci Velké Žernoseky (on-line)
Popis: LV č. 142:
Rodinný dům č.p. 93: je samostatně stojící rodinný dům, nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími, částečně zapuštěný do svahu. Je zděný, smíšené zdivo tl. 45 cm a více. Má plochou střechu, krytina je z živičných pásů, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná špaletová a zdvojená, fasáda je zateplená. Vnitřní dveře jsou náplňové. Podlahy jsou z dlažby, PVC a betonu bez povrchu. Schody jsou železobetonové s povrchem z koberců. V přízemí je byt dispozice 2+1, bez vybavení kuchyně, WC je splachovací, koupelna s umyvadlem a vanou. V patře je byt dispozice 3+1, WC splachovací, koupelna s vanou a sprchovým koutem, vybavení kuchyně není. Vytápění v domě je ústřední, avšak pouze rozvody, bez kotle a
radiátorů. Teplá voda v domě není zajištěna. Stav domu je zhoršený, celkové vybavení je minimální. Původní stáří domu je nejméně 80 roků, původně jako přízemní objekt s hospodářskou částí. V roce 1975 byl objekt zrekonstruován, byla provedena přístavba a nástavba patra. V posledních třech letech nemovitost není užívána. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci. Na pozemcích se dále nacházejí vedlejší stavba a porosty.
Místním šetřením bylo zjištěno, že zemědělské stavení na pozemku p.č. St. 86/1 bylo již odstraněno.
LV č. 545:
Pozemek p.č. 699/1 se nachází ve funkčním celku s rodinným domem na LV č.142. Pozemek je zčásti využíván jako zahrada, z části jako vinice. Vinice je neudržovaná, prakticky bez hodnoty. Nachází se na něm dřevěný přístřešek pro posezení a objekt vinného sklepa s nadzemní částí. Obě tyto stavby nejsou zapsány v KN. Pozemek p.č. 700/3 je hospodářsky nevyužitelný pozemek - břeh, mezi pozemkem p.č.699/1 a místní komunikací.
Lokalita: Velké Žernoseky, Okres Litoměřice
Datum konání: 1.2.2017 v 12:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  967.000,- Kč  1.450.000,- Kč  150.000,- Kč  1.410.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz