D 97/2005 - Komponenty regálového systému značky OZAP
Popis: Komponenty regálového systému značky OZAP, bílá barva, soubor věcí movitých obsahuje prvky
demontovaných regálových systémů z bývalých prodejen. Soubor věcí movitých je uveden v příloze, viz dodatek č.1.
Lokalita: Brno
Datum konání: 19.12.2005 v 14:30 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  29.000,- Kč  29.000,- Kč  8.000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz