D 76/2016 - Rodinný dům v obci Děčany (on-line)
Popis: Rodinný dům čp. 54: je řadový krajní rodinný dům, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, převážně kamenné zdivo tl. přes 65 cm. Má sedlovou střechu, krytina je z osinkocementových šablon, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, částečně chybějící. Okna jsou dřevěná špaletová, fasáda je vápenná, v horším stavu. Vnitřní dveře jsou náplňové. Podlahy jsou z betonu a PVC. V domě je byt dispozice 2+kk, vybavení kuchyně jen s linkou, bez sporáku, WC splachovací, koupelna není provedena. Vytápění v domě je lokální, kamínky na pevná paliva. Teplá voda není. Stav domu je zhoršený, celkové vybavení je minimální. Stáří domu odhaduji na nejméně 100 roků. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, studnu, kanalizace je do trativodu. Na pozemcích p.č. 14/2 a 15/2, které se nenacházejí ve funkčním celku s rodinným domem, se nacházejí vedlejší stavby hospodářského charakteru ve zhoršeném špatném stavu. Dům je prázdný, nikdo v něm nebydlí.
Lokalita: Solany, obec Děčany, okres Litoměřice
Datum konání: 15.2.2017 v 11:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  140.000,- Kč  200.000,- Kč  40.000,- Kč  155.000,-Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz