D 109/2016 - Rodinný dům v obci Čechy pod Kosířem (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 73: Jedná se o částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva, se dvěma nadzemními podlažími, se sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Rodinný dům je pravidelného půdorysného tvaru obdélníka. Původní stáří rodinného domu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a sdělení vlastníků cca 80 roků. Vytápění rodinného domu je provedeno jako ústřední pomocí krbové vložky a lokální pomocí plynového topidla WAF (situováno v kuchyni). V roce 2006 byla provedena kompletní rekonstrukce rodinného domu. V průběhu životnosti rodinný dům dále procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Oceňované nemovité věci se nacházejí v prvním stupni rizika povodní, druhém stupni rizika kriminality a prvním stupni rizika vloupání. Celkový stavebně-technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako - stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou. Dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a sdělení vlastníků je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) uvažováno rokem výstavby/kolaudace rodinného domu 1935. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení rodinného domu je patrné z ocenění.
Dispoziční řešení rodinného domu:
I. podzemní podlaží - schodiště a sklepní místnost
I. nadzemní podlaží - vstupní část, chodba, schodiště (2x), kuchyně, obývací pokoj a sociální
zázemí
II. nadzemní podlaží - schodiště, chodba, sociální zázemí, dětský pokoj (2x), ložnice a terasa

Parkování je možné na vlastním pozemku a na veřejném negarantovaném místě (komunikace před rodinným domem). Pozemky se nachází v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 1959/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc a přes p.č. 1959/7 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Čechy pod Kosířem, náměstí Svobody 289, 798 58 Čechy pod Kosířem.
Součástí oceňovaných nemovitých věcí jsou přípojky inženýrských sítí a stavebně-technické vybavení stavby. Všechny tyto součástí oceňovaných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě. Rodinný dům je napojen na tyto inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Dle sdělení vlastníků a informací ČSÚ je v místě dále možnost napojení na obecní vodovod.
Příslušenství oceňovaných nemovitých věcí jsou vedlejší stavby a venkovní úpravy. Všechny tyto příslušenství oceňovaných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě. Za rodinným domem, na pozemcích p.č. 96 - zahrada a p.č. 537/5 - ostatní plocha (pohled z přístupové komunikace) je situována přízemní, vedlejší stavba ze smíšeného zdiva, s pultovou střechou krytou standardní krytinou.
Při místním šetření byly zjištěny tyto venkovní úpravy (oplocení - dřevěné laťové, oplocení -zděné, ocelová vrátka s výplní dřevěných latí (2x), ocelová vrata s výplní dřevěných latí, přístupový chodník ze zámkové dlažby, sušák na prádlo, plochy ze zámkové dlažby a zpevněné plochy). Ocenění je provedeno dle zjištěného, skutečného stavu.
Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitým věcem, nejsou a nebyly při místním šetření zjištěny.


Individuální prohlídky možno domluvit na telefonním čísle 777 517 833 - paní Lanžová.
Lokalita: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov
Datum konání: 22.2.2017 v 12:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  990.000,- Kč  1.190.000,- Kč  100.000,- Kč  1.705.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz