N 42/2016 - !!! UPUŠTĚNO !!! Byt 4+1 v obci Plzeň (on-line)
Popis: Bytová jednotka č. 1239/9:
Znalci nebyl umožněn přístup do oceňované nemovité věci. Při ocenění je proto vycházeno pouze ze skutečností zjištěných venkovní prohlídkou bytového domu a z informací a podkladů poskytnutých objednatelem znaleckého posudku. Objednatelem bylo dodáno několik fotografií z interiéru bytu, jinak je při ocenění uvažováno, že bytová jednotka je ve standardním vybavení, se standardním příslušenstvím a její stavebně-technický stav odpovídá stáří a řádně prováděné údržbě. Bolevec je část statutárního města Plzeň, nachází se na severu města. V roce 2009 zde bylo evidováno 2 324 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 35 855 obyvatel. Bolevec je také název katastrálního území o rozloze 16,02 km2. V městské části je veškerá občanská vybavenost. Oceňovaná bytová jednotka se nachází v bytovém domě na ulici Gerská 1239/18. Jedná se o panelový bytový dům s jedním podzemním podlažím a osmi nadzemními podlažími. Dům prošel revitalizací, kdy byl zateplen, a byla vyměněna původní okna za plastová, zároveň byl vyměněn výtah. Bytová jednotka č. 1239/9 se nachází ve 3. NP bytového domu. Její dispozice je 4+1, podlahová plocha je 82,54 m2. Bytová jednotka je v původním udržovaném stavu. Vytápění je ústřední, jsou provedeny rozvody teplé i studené vody, odkanalizování je provedeno ze všech zařizovacích předmětů. Podíl na společných částech domu a pozemku je ve výši 8254/294832. Jedná se o oblast se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. Centrum je dostupné městskou hromadnou dopravou. V okolí je dostupná veškerá občanská vybavenost.
Lokalita: katastrální území Bolevec, obec Plzeň
Datum konání: 22.3.2017 v 11:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  1.080.000,- Kč  2.160.000,- Kč  200.000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz