D 108/2016 - Rodinný dům v obci Popovice (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 102: se nachází v zastavěném území obce Popovice, katastrální území Popovice u Uherského Hradiště. Rodinný dům je postaven na stavebním pozemku p.č.53 u místní zpevněné komunikace jako řadový koncový, jednopodlažní s částečným podsklepením a podkrovím. Dům byl užíván od roku 1947 k trvalému bydlení, v současné době je neobydlený. V suterénu se nachází kotelna a sklep, v 1.NP jsou tři pokoje, kuchyň, koupelna, WC a průchozí chodba, v obytném podkroví je jedna obytná místnost. Dům má sedlovou střechu, základy smíšené kamenné i betonové bez homogenních vodorovných izolací, bez svislých izolací podzemního podlaží, zdivo z pálených cihel tloušťky do 45 cm částečně popraskané v místnosti do ulice, stropy dřevěné trámové s podbitím a rovnými podhledy, krytina na krovu pálená tašková již dosluhující, krovy dřevěné trámové, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, fasádní omítky vápenné stříkané ve dvoře neudržované-omítka narušená, dveře dřevěné do dřevěných zárubní, okna dřevěná dvojitá, podlahy dřevěné dlážkové i parketové, na chodbě dlažba z dlaždic. Dům je napojen na veřejný vodovod, vodoměr je umístěn ve sklepě, na veřejnou kanalizaci, plyn, na elektřinu vzdušným vedením, dále je instalována přípojka telefonní sítě. Vytápění domu je ústřední s plynovým kotlem, který je osazen v kotelně v suterénu, plynový kotel je nefunkční, v jednotlivých místnostech jsou osazeny ocelové radiátory. Ohřev vody byl zajišťován elektrickým boilerem, který je rovněž nefunkční, v kuchyni je instalován plynový sporák. Rodinný dům je vybaven koupelnou a splachovacím záchodem, v těchto místnostech probíhá rekonstrukce. Celkový stav objektu není dobrý, a aby mohl sloužit svému účelu, vyžaduje rekonstrukci, která již byla částečně zahájena. Ve dvoře na stavebním pozemku p.č. 526 se nachází samostatně stojící garáž, navazující na rodinný dům č.p.102. Garáž je postavena jako přízemní stavba s nízkou střechou a slouží k parkování jednoho osobního vozidla. Objekt je zděný z pálených cihel s tloušťkou zdiva 15-30 cm, stropy železobetonové, krytina na střeše z asfaltové svařované lepenky, klempířské prvky z pozinkovaného plechu, úprava povrchů vápennými omítkami, vrata plechová, okna jednoduchá ocelová, podlaha betonová, elektroinstalace 220 V. Technický stav garáže není dobrý. Dále je ve dvoře postavený jako samostatně stojící přízemní zděný objekt bez podsklepení, s pultovou střechou, jednoduchých konstrukcí bez vybavení, který slouží jako sklad nářadí, materiálu a paliva. Objekt slouží jako doplňková stavba k rodinnému domu bez stabilních základů, stěny z pálených cihel tloušťky 15 cm, bez stropů, krov dřevěný trámový, krytina z vlnitých osinkocementových desek, bez oken, dveří, elektroinstalace. V současné době je část objektu zbourána a zbylá část objektu není v dobrém technickém stavu. Objekt byl užíván od roku 1948. Před domem je provedeno oplocení z ocelových plotových rámů s pletivem, podél boční hranice je zděný plot z bílých cihel. Kolem zahrady je plot ze strojového pletiva. Před domem a ve dvorním traktu je zpevněná plocha s betonovým povrchem sloužící ke zpevnění pochůzné části. Rodinný dům je situován na parcele st.53. Na tento pozemek navazuje parcela st.526 garáž a zahrada p.č.468/2, přístup je zajištěn i přímo z veřejné komunikace, je nepravidelného tvaru, převážně rovinatý, s možností napojení na veškeré inženýrské sítě. V zahradě se nachází ovocné dřeviny zahrádkového typu.
Lokalita: Popovice, Okres Uherské Hradiště
Datum konání: 22.2.2017 v 11:30 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  430.000,- Kč  639.869,- Kč  120.000,-  680.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz