D 53/2016 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Dubňany (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 1428:
Předmětem ocenění je pozemek parc. č. 1727/5, včetně stavby rodinného domu čp. 1428 na pozemku parc. č. 1727/5 a pozemek parc. č. 1727/3 (dle skutečnosti zahrada za RD) v obci a katastrálním území Dubňany, okres Hodonín, včetně součástí a příslušenství - venkovních úprav, vedlejší stavby skladu, které jsou funkčně spjat se stavbou RD. Pozemky jsou rovněž funkčně spjaty se stavbou RD a dle ÚP leží v plochách bydlení.
Rodinný dům má dvě nadzemní podlaží, je zřejmě částečně podsklepený, s plochou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Dubňany, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese Nádražní 1428, 69603 Dubňany. Parkování je možné v garáži, případně na obecním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikace.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace.
Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Znalci nebyl umožněn přístup do nemovitosti. Informace byly čerpány z poskytnutých podkladů insolvenčním správcem. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba s pravidelnou údržbou s předpokladem provedení menších stavebních úprav.
Na pozemku p.č. 1727/3 je situován zahradní domek.
Lokalita: obec Dubňany, Okres Hodonín
Datum konání: 8.3.2017 v 11:30 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.500.000,- Kč  1.500.000,- Kč  200.000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz