N 3/2017 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Želešice (on-line)
Popis: Znalci nebyl umožněn přístup do nemovitosti. Při ocenění je proto vycházeno pouze ze skutečností zjištěných venkovní prohlídkou rodinného domu a z informací a podkladů poskytnutých objednatelem znaleckého posudku.
Při ocenění je uvažováno, že rodinný dům je ve standardním vybavení, se standardním příslušenstvím a jeho stavebně-technický stav odpovídá stáří a řádně prováděné údržbě.
Rodinný dům má dvě nadzemní podlaží o zastavěné ploše 92 m2 a navazující garáží se zastavěnou plochou 25 m2. K domu náleží zahrada o výměře 326 m2, která se nachází za rodinným domem.
Nemovitost je zateplena, má střechu s mírným pultovým sklonem, krov je dřevěný, klempířské konstrukce z Pz plechu. ‚okna a vstupní dveře jsou plastové. K nemovitosti náleží kryté parkovací místo, které se nahází jižně od domu.
Okolní zástavba je tvořena rezidenční zástavbou.
Lokalita: Obec Želešice, Oktes Brno-venkov
Datum konání: 12.4.2017 v 11:30 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  2.990.000,- Kč  5.210.000,- Kč  300.000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz