D 103/2016 - Původní zemědělská usedlost v obci Dub nad Moravou (on-line)
Popis: Soubor nemovitostí původní zemědělské usedlosti, sestávající se z několika budov.
Na pozemku p.č.641/5 se nachází přízemní zděný objekt, jehož vlastnická struktura není určena, a není proto součástí ocenění. Na pozemku p.č.641/3 se nachází ocelová hala. Na pozemku p.č.641/6 se nachází další ocelová hala. Na pozemku p.č.641/2 se nacházejí objekty původní zemědělské objekty, konkrétně hospodářské budovy a původní obytná část. Jedna z budov je velmi zchátralá, jde o torzo budovy. Hospodářské budovy jsou zděné se sedlovou střechou. Původní obytná část je také zděná, přízemní, prakticky bez vybavení. Stav všech objektů je špatný, k rekonstrukci, popřípadě demolici.
Objekty jsou prázdné.
Lokalita: Obec Dub nad Moravou, Okres Olomouc
Datum konání: 22.3.2017 v 11:30 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.300.000,- Kč  1.950.000,- Kč  100.000,- Kč  1.300.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz