D 1/2017 - Budova pro obchod a administrativu v obci Ústí nad Labem (on-line)
Popis: Budova pro obchod a administrativu:
Nemovitost je řadový vnitřní, rohový, objekt, s jedním podzemním, dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Je zděný, zdivo tl. přes 75 cm, stropy jsou rovné a klenbové, střecha je sklonitá. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna i výkladce jsou plastové, fasáda je vápenná, středně členitá, 1.NP s venkovním obkladem. Výtah v domě není, schody jsou s keramickým obkladem. Vytápění je ústřední, dálkové, teplá voda je z boilerů. Stáří domu odhaduji na nejméně 130 roků, stav je podprůměrný, v přízemí je zavlhlé zdivo. Objekt je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci a dálkové topení (technické prostory pro rozvod jsou společné i pro sousední objekt Špitálské náměstí 1). V suterénu se nachází stavebně upravené
prostory, které vlastníkovi sloužily jako soukromá vinárna. Sklepní prostory se zřejmě nacházejí i pod sousedním objektem (je zde i schodiště do tohoto objektu), užíval je však pouze vlastník oceňované nemovitosti. Tato skutečnost není právně vyřešena. V přízemí budovy je v současnosti nevyužívaný prostor prodejny a využívaný obchodní prostor zlatnictví. V 1.NP a 2.NP jsou nebytové prostory, které sloužily jako kanceláře se zázemím, v současnosti nevyužívané. V podkroví objektu se nachází byt dispozice 2+1, který využíval vlastník
objektu. Vzhledem k převaze nebytových prostor nejde o bytový dům, ale budovu pro obchod a administrativu.

Na předmětu dražby vázne smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání pouze na obchodní prostor zlatnictví, nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, nájemné činí 15.000,- Kč/měsíc (vč. záloh na energie a služeb). V podkrovním bytě o velikosti 2+1 bydlí vlastník.
Lokalita: Vaníčkova 1069/31, 400 01 Ústí nad labem
Datum konání: 5.4.2017 v 12:30 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  5.000.000,- Kč  6.500.000,- Kč  500.000,- Kč  5.760.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz