D 3/2017 - Byt 3+1 v obci Kadaň - opakovaná dražba (on-line)
Popis: Bytová jednotka č. 1649/18 je dispozice 3+1 o výměře 69,40m2 se sociálním zázemím se nachází v 7 nadzemním podlaží (6. patro) bytového domu. Vstup do bytu je od výtahu vlevo. V bytě se nachází předsíň (9,60m2, PVC), z předsíně je vstup vlevo na WC (0,90m2), do koupelny (2,50m2, umakartové jádro, vana, umyvadlo), vlevo okolo sociálního zařízení do „L“ kuchyně (11,60m2, PVC, kuchyňská linka se sporákem, okno na sever), rovně z předsíně do pokoje (20,32m2, koberec, okno na sever), rovně z předsíně do pokoje (12,42m2, PVC, okno na jih) z pokoje lodžie (5,00m2), vpravo z předsíně do pokoje (12,06m2, koberec, okno na jih). K užívání bytu náleží sklepní kóje v suterénu domu. Vytápění bytu je ústřední teplovodní z centrálního zdroje, kanalizace a vodovod jsou standardního provedení, el. instalace je provedena, teplá voda je z centrálního zdroje,
okna plastová, dveře náplňové do kovových zárubní, na sociálním zařízení vana a umyvadlo, v kuchyni kuchyňská linka se sporákem. Byt je v původním stavu, opravy neprováděny, morálně zastaralý, vhodný k rekonstrukci.
Jedná se o nemovitost, bytovou jednotku, která je trvale užívána pro bydlení, byt je v původním stavu, morálně zastaralý, vhodný k rekonstrukci. Trvale užíván k bydlení.

Pozemky
K dané nemovitosti náleží spoluvlastnický podíl o velikosti 694/27975 na pozemcích parc. č. 2225/11 o výměře 241m2 a parc. č. 2225/12 o výměře 259m2, oba vedené jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 3984. Jedná se o pozemky celé zastavěné bytovým domem čp. 1648 a čp. 1649.

Bytový dům je postavený v severovýchodní části Kadaně při místní komunikaci, ul. Bystřická (parc. č. 1991/1 a parc. č. 2225/2, ve vlastnictví Město Kadaň, Mírové náměstí 1, 43201 Kadaň). Bezprostřední okolí je zastavěné převážně původními panelovými domy (sídlištní zástavba), kde převládá funkce bytová, občanskou vybaveností (zejména školy, školky, sportovní hřiště apod.) a garážemi. Okolí bytového domu je dostatečně prostorné,
se vzrostlými stromy, zatravněné a s možností parkování. Bytový dům je využíván pro bydlení. Hlavní vstup do domu je orientován z jižní strany, zadní vstup ze severní strany. Bytový dům je podsklepený (zvýšený suterén) a má 8 nadzemních podlaží. Okolí a vnitřní prostory bytového domu jsou hodnoceny jako běžně udržované. Objekt byl dán do užívání v 80-tých letech, byla provedena částečná revitalizace (okna, výtah), bytový dům není
zateplen. Dům je napojen na veškeré dostupné inženýrské sítě. Dům je montovaný, panelový, základy domu jsou bet. vč. izolací proti zemní vlhkosti, obvodové a vnitřní stěny jsou panelové, stropy jsou železobetonové prefa, střecha je plochá, klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu, schodiště je železobetonové prefa a stupně jsou teracové.
Lokalita: Bystřická 1649, Kadaň
Datum konání: 31.5.2017 v 12:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  220.000,- Kč  330.000,- Kč  60.000,- Kč  420.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz