D 5/2017 - Rodinný dům v obci Děkov (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 8: je řadový krajní rodinný dům, částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, smíšené zdivo tl. přes 80 cm. Má sedlovou střechu, krytina je z živičného šindele, bleskosvod je nefunkční, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, převážně však chybějící. Okna jsou dřevěná zdvojená a špaletová, částečně chybějící, fasáda je vápenná, v horším stavu, na přístavbě chybí. Vnitřní dveře jsou náplňové, převážně chybějící, podlahy jsou z dlažby a koberců. Schody nejsou. V domě je byt dispozice 2+1, bez vybavení kuchyně, jen torzo linky, WC není, koupelna s vanou. Veškeré rozvody jsou nefunkční. Vytápění v domě není. Teplá voda není, nefunkční boiler. Stav domu je velmi špatný, celkové vybavení je minimální. Stáří domu odhaduji na nejméně 120 roků. Napojení na sítě se nepodařilo zjistit. Na pozemku se dále nachází stavba bez č.p., a vedlejší stavby ve velmi špatném stavu. Pozemek p.č.905 je ve funkčním stavu se stavbou č.p. 10, a pozemkem p.č.73, které jsou ve vlastnictví jiného subjektu.
Lokalita: Nová Ves 8, obec Děkov
Datum konání: 5.4.2017 v 12:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  400.000,- Kč  600.000,- Kč  100.000,- Kč  400.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz