D 11/2017 - Rodinný dům v obci Zábřeh (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 583: Jedná se o nepodsklepený, přízemní, částečně zděný a tvárnicový rodinný dům, bez využitého podkroví, se sedlovou střechou krytou onduline a plechovou krytinou. Rodinný dům je nepravidelného půdorysného tvaru. Původní stáří rodinného domu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a sdělení vlastníka cca 60 roků. Vytápění rodinného domu je provedeno jako ústřední pomocí kotle na tuhá paliva. V roce 2011 byla provedena přístavba rodinného domu (jedná se o pravou část rodinného domu, pohled z přístupové komunikace). V roce 2012 byla osazena plastová okna a byly provedeny rozvody elektra a vytápění. V roce 2013 byla částečně provedena výměna střešní krytiny (jedná se o plechovou krytinu). Při místním šetření bylo zjištěno, že k datu ocenění tohoto znaleckého posudku je podkroví rodinného domu v rekonstrukci na obytnou část. Dále v průběhu životnosti rodinný dům procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech mírně zanedbána. Celkový stavebně-technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako - stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a sdělení vlastníka je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) uvažováno rokem výstavby/kolaudace rodinného domu 1955. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení rodinného domu je patrné z ocenění.
Dispoziční řešení rodinného domu:
I. nadzemní podlaží - garáž (vstupní část), schodiště, chodba, skladovací místnost, dětský pokoj, obytný pokoj, WC, koupelna, kuchyně a obývací pokoj
Podkroví - v rekonstrukci na obytnou část.
Parkování je možné ve vlastní garáži a na vlastním pozemku. Pozemky se nachází v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 4952/1 - ostatní plocha a p.č. 5460/26 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví:
Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh a dále na pozemku p.č. 5460/10 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc.
Součástí oceňovaných nemovitých věcí jsou přípojky inženýrských sítí, stavebně-technické vybavení stavby a trvalé porosty. Všechny tyto součástí oceňovaných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě.
Rodinný dům je napojen na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení.

Příslušenství oceňovaných nemovitých věcí jsou vedlejší stavby a venkovní úpravy. Všechny tyto příslušenství oceňovaných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě.

Na obytnou část rodinného domu, při její horní hranici (pohled z přístupové komunikace) navazuje přízemní, zděná vedlejší stavba (garáže a kotelny) s pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Na pozemku p.č. 354/2b - zastavěná plocha a nádvoří je situována přízemní, zděná stavba bez čp/če - garáž s mírnou pultovou střechou krytou vlnitým eternitem.

Při místním šetření byly zjištěny tyto venkovní úpravy (oplocení - ocelové pletivo v ocelových sloupcích, oplocení - ocelové pletivo v ocelových rámech na ocelových sloupcích, ocelová vrátka s výplní ocelového pletiva, zděná a dřevěná zídka, přístupový chodník ze zámkové dlažby, betonová komunikace, sušák na prádlo, betonové a zpevněné plochy). Ocenění je provedeno dle zjištěného, skutečného stavu.
Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitým věcem, nejsou a nebyly při místním šetření zjištěny.
Lokalita: Havlíčkova 583/72, 789 01 Zábřeh
Datum konání: 12.4.2017 v 12:30 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.490.000,- Kč  1.830.000,- Kč  140.000,- Kč  1.800.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz