D 4/2017 - !!! UPUŠTĚNO !!! Pozemek v obci Ústí (on-line)
Popis: Pozemek parc. č. 114/2: se nachází v intravilánu obce. Z hlediska územního plánu obce je pozemek evidován v návrhové ploše BI-bydlení individuální. Příjezd je po nezpevněné komunikaci.
Lokalita: Ústí u Vsetína
Datum konání: 5.4.2017 v 13:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  375.000- Kč  500.000,- Kč  100.000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz