N 5/2017 - !!! UPUŠTĚNO !!! Rodinný dům v obci Zaječí (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 336:
Znalci nebyl umožněn přístup do nemovitosti. Při ocenění je proto vycházeno pouze ze skutečností zjištěných venkovní prohlídkou rodinného domu a z informací a podkladů poskytnutých objednatelem znaleckého posudku.
Při ocenění je uvažováno, že rodinný dům je ve standardním vybavení, se standardním příslušenstvím a jeho stavebně-technický stav odpovídá stáří a řádně prováděné údržbě.

Rodinný dům je třípodlažní, který je levou polovinou dvojdomku, o 1 PP a 2: NP, dispozice 6+1+garáž, výměry: ZP 1.NP cca 105 m2, PP obytná 140 m2. Rodinný dům byl postaven roku 1976, v minulosti byl průběžně modernizován. Provedení a vybavení je standardní, údržba je prováděna průměrná. Inženýrské sítě všechny. Celková výměra pozemků ve funkčním celku je 563 m2. Mimo funkční celek se nachází pozemek parc. č. 172/3 o výměře 52 m2.
Přístup a příjezd k nemovitosti je bezproblémový z veřejné komunikace.
V okolí se nachází zástavba rodinných domů.
Lokalita: Dlážděná 336, 691 05 Zaječí
Datum konání: 3.5.2017 v 11:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  1.040.000,- Kč  2.050.000,- Kč  150.000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz