D 99/2005 - Vybavení kadeřnictví
Popis: Soubor věcí movitých obsahuje kompletní vybavení provozovny kadeřnictví (zařízení, nábytek, příslušenství), použité movité věci. Soubor věcí movitých je uveden v příloze, viz dodatek č.1.
Lokalita: Brno
Datum konání: 19.12.2005 v 14:30 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  99.000,- Kč  180.695,- Kč  29.000,- Kč   

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz