D 36/2017 - Rodinný dům v obci Ostrava - Heřmanice - opakovaná dražba (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 281: Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím (I. podkroví a II. podkroví), se sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Rodinný dům je nepravidelného
půdorysného tvaru. Původní stáří rodinného domu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a sdělení vlastníka 79 roků. Vytápění rodinného domu je provedeno jako ústřední pomocí plynového kotle, který je situován v I. podzemním podlaží rodinného domu. V roce 2007 byla započata kompletní rekonstrukce rodinného domu, která k datu ocenění tohoto znaleckého posudku není dokončena. Při místním šetření bylo zjištěno, že vlivem kompletní rekonstrukce jsou místy staticky narušeny prvky dlouhodobých životností rodinného domu. V průběhu životnosti rodinný dům procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností,
která byla v posledních letech mírně zanedbána. Oceňované nemovité věci se nacházejí v prvním stupni rizika povodní, čtvrtém stupni rizika kriminality a čtvrtém stupni rizika vloupání. Celkový stavebně-technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako - stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a sdělení vlastníka je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) uvažováno rokem výstavby/kolaudace rodinného domu 1938. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení rodinného domu je patrné z ocenění.
Dispoziční řešení rodinného domu:
I. podzemní podlaží - schodiště, chodba a sklepní místnost (4x)
I. nadzemní podlaží - vstupní část, schodiště (2x), chodba, WC, ložnice, jídelna, kuchyně,
koupelna a obývací pokoj
I. podkroví - schodiště (2x), obytný prostor (kuchyně + obývací pokoj), ložnice, WC,
koupelna a komora
II. podkroví - schodiště, obytný pokoj a WC

Parkování je možné ve vlastní garáži, na vlastním pozemku a na veřejném negarantovaném místě (komunikace před rodinným domem). Pozemky se nachází v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 477/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Součástí oceňovaných nemovitých věcí jsou přípojky inženýrských sítí, stavebně-technické vybavení stavby a trvalé porosty. Všechny tyto součástí oceňovaných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě.

Rodinný dům je napojen na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, žumpu na vyvážení a plynové vedení. Při místním šetření bylo zjištěno, že pro potřeby užitkové vody je na pozemcích situována vlastní studna. Dle sdělení vlastníka a informací ČSÚ je ve městě Ostrava dále možné napojení na hloubkovou kanalizaci.

Příslušenství oceňovaných nemovitých věcí jsou vedlejší stavby a venkovní úpravy. Všechny tyto příslušenství oceňovaných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě.

Na pozemku p.č. st. 329/2 - zastavěná plocha a nádvoří je situována přízemní, zděná stavba bez čp/če - garáže s plochou a sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Při místním šetření bylo zjištěno, že ve stavbě bez čp/če - garáže je možnost parkování jednoho osobního vozidla a z další části tato stavba slouží pro potřeby skladování a manipulace. Za rodinným domem, uprostřed (pohled z přístupové komunikace) je situován přízemní, dřevěný přístřešek se stanovou střechou krytou povlakovou krytinou. Za rodinným domem, při horní, pravé hranici pozemku p.č. 133/12 - zahrada (pohled z přístupové komunikace) je situována přízemní stavba zahradního domu ze smíšeného zdiva, s mírnou pultovou střechou krytou plechovou krytinou.
Při místním šetření byly zjištěny tyto venkovní úpravy (oplocení - ocelové pletivo v ocelových a betonových sloupcích, oplocení - ocelové ve zděných sloupcích včetně zděné podezdívky, oplocení - dřevěné, ocelová vrata s výplní ocelového pletiva - dvoukřídlá, ocelová vrátka s výplní ocelového pletiva, venkovní schody betonové, udírna, venkovní bazén, dlážděný chodník, dlážděný okapový chodník, ocelový sušák na prádlo, dlážděné, betonové a zpevněné plochy). Ocenění je provedeno dle zjištěného, skutečného stavu.
Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitým věcem, nejsou a nebyly při místním šetření zjištěny.
Lokalita: Poštulkova 281/1, 713 00 Ostrava-Slezská Ostrava – Heřmanice
Datum konání: 27.9.2017 v 11:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  1.790.000,- Kč  2.400.000,- Kč  100.000,- Kč  1.950.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz