D 16/2017 - Podíl 1/2 na rodinném domě s pozemky a podíl 1/3 na pozemcích v obci Malíč (on-line)
Popis: LV č.328:
Oceňovaná nemovitost je řadový krajní rodinný dům č.p. 105, částečně podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími. Je zděný. Má sedlovou střechu, krytina je z osinkocementových šablon, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná špaletová a zdvojená, fasáda je břízolitová ve špatném stavu, částečně zateplená do lepidla. Vnitřní dveře jsou plné a prosklené. Podlahy jsou z dlažby a PVC. Schody jsou železobetonové bez povrchu. V domě je byt dispozice 4+1, vybavení kuchyně je s linkou a plynovým sporákem na PB. WC je splachovací, koupelna s vanou, umyvadlo. Vytápění v domě je jen lokální kamínky na pevná paliva. Teplá voda je z elektrického boileru. Stav domu je zhoršený, nebydlí se zde cca 1 rok, celkové vybavení je podstandardní. Dům je starý nejméně 100 roků, původně jako výměnek sousedního objektu, přes jehož pozemek p.č.51/1 je zabezpečen přístup věcným břemenem. V roce 1987 byla zkolaudována přístavba a byla provedena modernizace domu. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizace do septiku. Ve funkčním celku se dále nachází pozemek p.č.47/4.
V předmětu dražby nikdo nebydlí.

LV č.462:
Pozemky
Oceňované pozemky p.č.47/1 a 47/3 jsou ve funkčním celku s výše uvedeným rodinným domem, avšak s jinou vlastnickou strukturou. Nacházejí se na nich porosty, dvě vedlejší stavby ve velmi špatném stavu, bez vlivu na obvyklou cenu. Ostatní pozemky se nacházejí mimo zastavitelné území obce. Pozemek p.č.468 je lesním pozemkem s porosty. Ostatní pozemky jsou sice v KN evidovány jako zemědělské. Vzhledem k tomu, že se na nich nacházejí náletové porosty nelesního charakteru, nejsou tedy zemědělsky využitelné.
Lokalita: Malíč 105, 41201 Malíč
Datum konání: 16.8.2017 v 13:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Dobrovolná  247.000,- Kč  370.000,- Kč  70.000,- Kč  257.000,- Kč 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz