N 17/2017 - Rodinný dům v obci Vrbátky (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 58: Znalec nebyl do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v posudku byly použity dle vnějšího stavebně technického provedení. Rozměry byly částečně změřeny a částečně převzaty z mapových podkladů. Oceňovaná nemovitost je řadový krajní rodinný dům, pravděpodobně nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, smíšené zdivo tl. přes 60 cm. Má sedlovou střechu, krytina je z osinkocementových šablon, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná špaletová, fasáda je břízolitová. Vnitřní vybavení předpokládám standardní až podstandardní. Vytápění je lokální plynovými topidly. Stav domu je zhoršený, údržba zanedbaná. Dům je pravděpodobně napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci a plyn. Na pozemku se nacházejí vedlejší stavby.
Lokalita: Dubany 58, 798 12 Vrbátky
Datum konání: 20.9.2017 v 12:00 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  290.000,- Kč  550.000,- Kč  80.000,- Kč  nevydraženo 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz