N 18/2017 - Rodinný dům v obci Lešná (on-line)
Popis: Rodinný dům č.p. 25: je samostatně stojící rodinný dům, částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, smíšené zdivo tl. přes 75 cm. Má sedlovou střechu, krytina je z pálené tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná dvojitá a špaletová, fasáda je vápenná. Vnitřní dveře jsou plné a prosklené. Podlahy jsou z PVC, terasa a koberců. V domě je byt dispozice 2+1, vybavení kuchyně je s linkou, plynový sporák, sporák na pevná paliva. WC je splachovací, koupelna s vanou, umyvadlo. Vytápění v domě je lokální plynovými topidly. Teplá voda je z boileru. Stav domu je průměrný, celkové vybavení je standardní, avšak morálně zastaralé. Stáří domu odhaduji na nejméně 120 roků. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, kanalizaci a plyn. Na pozemku se dále nacházejí vedlejší stavby ve
zhoršeném stavu a porosty.
Lokalita: Lešná 25, 756 41 Lešná
Datum konání: 20.9.2017 v 12:30 hodin  ON-LINE zde.
Elektronická dražba na portále www.okdrazby.cz
Typ dražby  Nejnižší podání:  Cena dle znaleckého posudku:  Dražební jistota:  Vydraženo za: 
Nedobrovolná  750.000,- Kč  1.300.000,- Kč  150.000,- Kč  upuštěno 

Notářsky ověřené dražební vyhlášky je možno vyhledat na www.centralniadresa.cz